КОНТАКТ
_

Нипошто не контактирајте Језиколовца!

_

Контактирајте искључиво СА Језиколовцем!

Ово је једна од најчешћих грешака које можете видети на веб-сајтовима, али и чути у свакодневном говору. Наиме, у питању је погрешна рекција глагола контактирати. Рекција је моћ глагола да одреде падеж (с предлогом или без њега) именице или заменице која се уз њих употребљава као прави или неправи објекат.

У нашем случају глагол контактирати захтева да се уз њега користи облик инструментала – контактирати с неким, а не контактирати некога.

Највероватније је до распрострањене употребе овог погрешног облика дошло услед поистовећивања глагола контактирати са глаголом позвати (позвати некога/контактирати некога). Најбоље би било избећи овај глагол и заменити га обликом ступити у додир, или успоставити везу… бар тако препоручује Српски језички приручник.

Језиколовац препоручује да му пошаљете имејл или поруку (СМС, Вајбер…).