УСЛУГЕ
_

Начин рада и цене

Процедура

▪Уколико су вам потребне услуге лекторисања текста, неопходно је да пошаљете на имејл упит и текст (или део текста) који треба да се лекторише. Након тога ће вам Језиколовац дати прецизне информације о цени својих услуга, као и о предвиђеном року завршетка посла.

▪Текст се прегледа два пута детаљно и након тога добијате две верзије текста – једна је тзв. Track changes верзија, у којој можете видети све интервенције на тексту. Друга је тзв. чиста верзија, која представља сређен текст, са унесеним изменама. Уколико накнадно, по завршетку лектуре, исправљате лекторисани текст јер сте одлучили да у њему нешто мењате, додатни преглед не улази у цену лектуре. Могу прегледати само јасно обележене делове које сте исправљали, не цео текст поново.

▪Поред тога што лови и исправља грешке, Језиколовац се труди да у коментарима појасни због чега је нешто исправљено, упути на одређена правила, укаже на честе грешке, тако да уз сређен текст добијате и савете, добронамерне критике и мини-лекције о језичким правилима. 🙂 Када су у питању крупније интервенције, ваш лектор их не уноси директно у текст, већ најпре даје предлоге измена у коментарима, а тек након одобрења аутора и заједничког консултовања уноси у текст крајње измене. Ово је уједно последњи корак и после њега је ваш текст спреман за прелом!

ПРОЧИТАЈТЕ НАПОМЕНЕ НА НАРЕДНОЈ СТРАНИ ➡

ПРОЧИТАЈТЕ НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА ОВДЕ.

НАПОМЕНЕ

▪Цена лектуре зависи од врсте, обима текста, али и процењене тежине неопходних интервенција.

▪Цена је већа када су у питању стручни текстови (у које спадају и семинарски, мастер, докторски радови).

▪Лекторска страна није исто што и обична страна у ворду. Рачуна се по броју карактера и тако једна лекторска страна садржи 1800 карактера с размацима. Поделите укупан број карактера (Characters with spaces) свог текста са 1800 и тако ћете добити укупан број лекторских страна, према којима можете израчунати и оквирну цену.

Рок за завршетак посла зависи од тренутне заузетости Језиколовца и процењеног обима посла, али уобичајеним темпом рада углавном је потребно око седам дана за књигу од 100 страна. Али радних дана (имам и ја душу).

Плаћање се врши унапред, након што се договоримо о року, цени и процедури.

▪Када је у питању лекторисање поезије, цена се обрачунава по регуларној страни у ворду (фонт 12, Calibri или Times New Roman).

▪Молим вас, прочитајте најчешће постављана питања, важно је да бисмо се боље разумели.

КОРЕКТУРА

3
по лекторској страни
(1800 карактера с размацима)

ЛЕКТУРА + РЕДАКТУРА + КОРЕКТУРА

ЗА БЕЛЕТРИСТИКУ

4,5 €
по лекторској страни
(1800 карактера с размацима)

ЛЕКТУРА + РЕДАКТУРА + КОРЕКТУРА

ЗА СТРУЧНЕ ТЕКСТОВЕ

5 €
по лекторској страни
(1800 карактера с размацима)
Вероватно сте се у неком тренутку запитали да ли вам је лектор заиста неопходан и шта он то може да уради што ви не можете. Зато је важно разумети да је лектор особа која је школована управо за тај посао, којој је пажљиво ишчитавање текстова свакодневица, а усмеравање аутора ка проналажењу најбољих језичких решења крајњи циљ. Лектор није ту да би вас беспотребно критиковао и просипао памет – он вам помаже да уобличите и забележите своје мисли тако да сваки читалац ужива у писменом, разумљивом и стилски лепо обликованом тексту.
Ваш Језиколовац,
Вишња